Nová zelená úsporám

Jsme dodavatelé certifikovaných zateplovacích systémů (ETICS) pro dotační program "Nová zelená úsporám"

Na co je možné žádat dotaci?

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů:
• dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
• podporována jsou dílčí i komplexní opatření

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

• dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

Kontaktujte nás:

tel.: 737 808 983 

e-mail: fasadynaklic@seznam.cz